A-besvarelse i BVP302. Omfattende gruppeprosjekt med selvvalgt tema. Tema for oppgaven: Skolevegring / Bekymringsfullt fravær blant barn og unge.

Forhåndsvisning

4 av totalt 30 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning