Ønsker du å oppnå en A-karakter på eksamen i Markeds- og offentligrettslig regulering ? Denne A-besvarelsen kan hjelpe deg med å forberede deg til eksamen gjennom grundige svar på alle eksamensspørsmålene gitt i faget våren 2021 i sentrale områder som Markedsføringsrett, Immateriellrett, Økonomisk kriminalitet og Konkurranserett. Har i besvarelsen løst alle praktikumsoppgavene med juridisk metode; og håper jeg kan gi inspirasjon til hvordan finne veien fra rettslig problemstilling

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning