Med denne A-besvarelsen kan du få innsikt i en av måtene man kan løse eksamensspørsmål innenfor sentrale temaer innenfor skatte- og avgiftsrett. Blant annet: Deltakermodellen og dens anvendelse på ulike skattesubjekter Alminnelig inntekt og beregning av skatt Merverdiavgift og dens anvendelse på forskjellige varer og tjenester Besvarelen viser utregninger og bruk av skatteloven, noe som gjør at du kan øve deg på å anvende loven på eksamen.