A besvarelse i EXPHIL.
i denne oppgaven blir følgende spørsmål besvart:
a) Hvordan forklarer evolusjonspsykologien menneskelig atferd og diskuter kontraster til ulike syn i den filosofiske tradisjonen.
b) Argumentoversikter for S1: «Evolusjonspsykologien står for et reduktivt menneskesyn som innebærer en nedvurdering av menneskets særskilte sjelsevner» og S2: «Evolusjonspsykologien står ikke for et reduktivt menneskesyn som innebærer en nedvurdering av menneskets særskilte

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning