Dette er en A-besvarelse i HIS3410 Bedriften fra semesteret høsten 2020. Oppgaven inneholder 3 kortsvarsoppgaver og ett langsvar, der kortsvarene tar for seg temaene samfunnsansvar, Schumpeter og familieeierskap, og langsvaret tar for seg Dunnings OLI-paradigmet, samt hovedtrekk ved utviklingen av norsk oljenæring.

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning