Eksamensoppgave og eksamensbesvarelse i Forvaltningsrett 2, våren 2018. Besvarelsen ble vurdert i karakter A.

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning