JUS2211, høst 2017. Todelt oppgave. Del I var en totimers teori om forbud mot vektlegging av utenforliggende hensyn. Del II var en firetimers praktikum om bl.a. psykisk helsevernloven, habilitet, domstolsprøving, legalitetsprinsippet og ulovfestede krav til begrunnelse av forvaltningsavgjørelser. Oppgaven ble vurdert til karakteren A.

Forhåndsvisning

4 av totalt 21 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning