A-besvarelse i faget JUS2111 - Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter våren 2024. Dokumentet inkluderer oppgavetekst og besvarelse tildelt karakter A.

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning