Oppgaven består av en teoridel og en praktikumdel. Teorien omhandler tvang i velferdsretten. Praktikumen reiser et bredt spekter av sentrale spørsmål i den alminnelige forvaltningsrett. Besvarelsen er bedømt til en A. EKSAMENSOPPGAVE: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/oppgaver/v-15/jus2211-eksamensoppgave.pdf SENSORVEILEDNING: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/oppgaver/v-15/sensorveiledning-jus2211-nyeste.pdf

Forhåndsvisning