Eksamensbesvarelse i JUS2211, høst 2015. Besvarelsen ble bedømt til karakteren A. Oppgaven dreide seg om legalitetsprinsippet etter Grunnloven § 113, samt habilitet i forvaltningen og forvaltningens skjønnsutøvelse.

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning