Eksamensbesvarelse i JUS3212, vår 2017. Besvarelsen ble bedømt til karakteren A. Oppgaven dreide seg om innløsning, utløsning, og oppløsning etter aksjeloven, samt om selvstendig rettsvernshevd.

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning