Dette er min A-besvarelse i faget LSU2. Oppgaven er todelt. Den første delen gjør jeg rede for barnehagelærerens tre profesjonsforpliktelser; Politikken, Verdiene og Kunnskapen. Deretter drøfter jeg ved hjelp av Biestas tre dimensjoner hvordan jeg som pedagogiske leder kan anvende forpliktelsene til å lede kvalitetsutvikling i barnehagen. Den andre delen omhandler at det ble bygget en ny barnehage i nærområdet og hvordan barnehagen møter konkurranser seg imellom.

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning