A-besvarelsen besvarer følgende spørsmål: 1. Kan spedbarn regne? Gjør rede for forskning på spedbarns numeriske konsept. Beskriv hvordan slik forskning har vært gjort og utfordringer knyttet til dette. Hva kan slik forskning fortelle om kognitive ferdigheter tidlig i livet? 2. Diskuter Hoffmans stadieteori for empatiutvikling og forklar hvordan disse utviklingsprosessene relaterer seg til prososial fungering.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning