Eksamen i PSYK111, høst 2018
Besvarelses tar for seg følgende oppgaver med følgende innhold:

- Gjør rede for når atferd påvirker holdninger og når holdninger påvirker atferd.
- Når predikerer holdning atferd?
- Når fører atferd til holdning?
- Redegjørelse for ulike teorier for hvorfor atferd kan etablere og endre holdninger

- Gi en kort beskrivelse av komponentene en emosjon består av. Gjør deretter rede for sentrale

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning