Denne A-besvarelsen besvarer følgende spørsmål:

Sosialpsykologi:
2. Hvordan kan andres tilstedeværelse, og det å være en del av en gruppe, påvirke våre prestasjoner på ulike oppgaver, og i noen tilfeller få oss til å gjøre ting vi ikke ville gjort alene?
3. Gjør rede for aggresjon fra et sosialpsykologisk perspektiv

Personlighetspsykologi:
2) Beskriv hvordan fysiologi kan forklare individuelle forskjeller i personlighet og hvordan fysiologiske indikatorer

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 7 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning