Dokumentet inneholder en A-besvarelse i PSY113 - innføring i metode. Del 1 (vitenskapsteori) besvarer spørsmålet "Hvorfor kan ikke korrelasjoner brukes som grunnlag for kausale slutninger?" og del 2 (metode) besvarer spørsmålet "Hva menes med begrepsvaliditet? Redegjør for hvordan man kan undersøke begrepsvaliditeten til et måleinstrument."

Forhåndsvisning

1 av totalt 5 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning