PSYK113 Innføring i metode, eksamensbesvarelse høst 2018

Eksamen inneholder følgende oppgaver med følgende tema:

Diskuter nytten av «casestudier» i psykologisk forskning.
- Hva er et kasusstudie?
- Nytten til kasusstudie i psykologisk forskning
- Hvorfor kasusstudier ikke kan brukes til å dra universelle slutninger
- Hvorfor vitnesbyrd får så stort hold hos mennekser
- Hvorfor for stor tillit til

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 6 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning