Denne eksamensoppgaven besvarer følgende spørsmål:

Kognitiv:
2.
a) Forklar hvilken sammenheng man har funnet mellom tvetydige figurer (engelsk ”ambiguous figures”) som for eksempel ”and-eller-hare-illusjonen” og visuelle forestillingsbilder (engelsk ”visual imagery”).
b) Forklar også hvilke implikasjoner dette har for vår teoretiske forståelse av visuelle forestillingsbilder.

Biologisk:
1. Hva er stress? Beskriv den fysiologiske reguleringen

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning