Eksamensoppgave og eksamensbesvarelse i Strafferett fra Høsten 2018. Besvarelsen ble vurdert til karakteren A.

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning