Eksamensbesvarelse i faget "Rettslære for økonomer" ved Norges Handelshøyskole, høsten 2018. Dette var en individuell eksamen som fikk karakteren B. Av begrunnelsen heter det at besvarelsen kunne vært mer presis, slik at oppsettet og innholdet i besvarelsen fremdeles er godt.

Forhåndsvisning

1 av totalt 5 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning