B-besvarelse i EXPHIL-JUSEM (jussens versjon av Exphil) våren 2024. Oppgaven er skrevet om rettferdig skatt med fokus på arveavgift.

Forhåndsvisning

1 av totalt 7 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning