Et liv som flyktning og asylsøker innebærer store psykologiske belastninger i de fleste tilfeller. Blant denne gruppen er det både høyere forekomst - og høyere risiko for utvikling av psykiske lidelser enn ellers i
befolkningen (Brekke, Sveaas, & Vevstad, 2010). Hvorvidt flyktninger og asylsøkere utvikler
psykiske lidelser avhenger i stor grad av hvordan de blir møtt her til lands. Denne besvarelsen
vil innledningsvis definere begrepene flyktning og asylsøker, for

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning