Besvarelse i JUS1111 som tar for seg alle erstatningsansvarene og reglene for tilbakekallelse av tilbud og aksept etter avtalelovens modell, inklusivt re integra. Besvarelsen ble gitt karakter B, vårsemesteret 2019, og er av typen "drøft og avgjør" hvor det ikke gis konkrete spørsmål til praktikumsoppgaven.
Tidligere eksamensoppgaver blir ofte bruk til kurs- og faktultetsoppgaver

Oppgaveteksten og sensorveiledning finner du her:
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1111/oppgaver/jus1111-v19-eksamensoppgave.pdf
Vis mer


Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning