Besvarelsen tar for seg følgende oppgaver: Oppgave 1: Gjør rede for sentrale kjennetegn ved PTSD og beskriv kortfattet hvordan man kan arbeide terapeutisk med folk som har en slik lidelse. Oppgave 2: Gjør rede for sentrale prinsipper ved kognitiv atferdsterapi. Oppgave 3: Gjør rede for sentrale kjennetegn ved schizofreni. Skisser kortfattet hvordan man kan arbeide terapeutisk med folk som har en slik lidelse.

Forhåndsvisning

1 av totalt 5 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning