Denne B-besvarelsen besvarer følgende eksamensspørsmål:
Langsvarsoppgave:
B) Definere begrepet postitvt og negativt symptomer. Beskriv et minst et positivt og et negativt symptom ved schizofreni og redegjør for metoder som er egnet til å undersøke nevrokognisjon ved schizofreni. Hvilken områder i hjernen tenker man kan være av spesiell betydning?
Kortsvarsoppgaver:
a) Er fMRI et direkte mål av nevronal aktivitet? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke!
c) Se

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning