Oppgave 1 sosialpsykologi: "Hva er tilskuer-effekten, og hvordan kan den forebygges?", oppgave 2: "Hvordan/hvorfor kan det å være del av en gruppe i noen tilfeller få oss til å
gjøre ting vi ikke ville gjort alene?", oppgave 1 personlighetspsykologi: "Beskriv stabiliteten og endringen i personlighetstrekk i voksen alder, samt mulige
forklaringer på aldersbestemte endringer.", oppgave 2: "Diskuter forskjeller og likheter mellom Freuds og Eriksons teorier om
personlighetsutvikling". Vis mer


Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning