Eksamen i Meldinger og barnevernsfaglige vurderinger (BBV1004) på Barnevernspedagog linjen hos NTNU. Skriftlig skoleeksamen på 4timer, fikk karakter A. Besvarelsen tar for seg om man som en barnevernspedagog har juridisk rett til å ta 5 ulike saker videre til undersøkelse eller ikke. Videre i besvarelsen er det en case-oppgave hvor man skal redegjøre risiko-og beskyttelsesfaktorer og hvordan, hvorfor og hvem som kan medvirke i denne casen.

Forhåndsvisning

2 av totalt 15 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning