Besvarelse av alle kortspørsmålene i faget Bedriften på Handelshøyskolen BI. Karakter på eksamen: A

Forhåndsvisning

4 av totalt 22 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning