Faget BØK3422 Bedriftsøkonomisk analyse er blant de mer praktisk anvendbare fagene som læres bort på BI, og er dessuten en viktig byggekloss for fremtidige BØK-fag. Dette dokumentet er skrevet av en avgangsstudent som har oppnådd karakteren A i samtlige fag med fagkoden BØK, og dokumentet bærer derfor preg av gode drøftinger og praktiske eksempler.

De tre hoveddelene i faget; (1) Regnskap, (2) Kostnads- og inntektsanalyse & (3) Budsjettering blir, i kronologisk rekkefølge,

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 86 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning