Dokumentet inneholder et kompendium med eksempeloppgaver, alle nødvendige formler, definisjoner, oppsett og forklaringer som er relevant for eksamen i faget BØK 3532 - Finansregnskap og regnskapsanalyse.

For å få en oversikt over hvilke emner som dekkes, se innholdsfortegnelse.

Dokumentet passer for deg som enten er i starten av semesteret og ønsker å få en oversikt over pensum, eller for deg som har kommet litt dårlig i gang med forberedelsene og ønsker en oversiktlig innføring

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 29 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning