Dette er et komplett formelark + vanlige kortsvarsspørsmål i BØK 3434 - Bedriftsøkonomi og Finans. Ved hjelp av disse formlene + vedlagte kortsvarsspørsmål ble karakter A oppnådd. Dokumentet er forsøkt å gjort så kort og presist som mulig, og skal inneholde alle formler du trenger å kunne til eksamen. Dokumentet inneholder også formel for regning med "skjulte reserver" som fortsatt er et relativt nytt tema i faget. Det er i tillegg blitt skrevet inn andre "varianter" av formlene.
Vis mer


Forhåndsvisning

2 av totalt 14 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning