Sammendrag fra faget Business Communication. Alt det viktigste fra bøkene inndelt i dimmensjoner, business kulturer, etiske dillemma og artikler.

Forhåndsvisning

6 av totalt 60 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning