Caseløsning for eksamenscase i MET3590, vår 2020 (eksamen 05.06.2020). Caseløsningen er delt opp i to deler. I del 1 finner du forklaringer til oppgavene som løses, sammen med kommandoer og resultater fra Stata. I del 2 vil du finne kun kommandoer og resultater uten forklaringer, så det blir mer oversiktlig å manøvrere gjennom dem på eksamen. Helt til slutt i dokumentet finner du i tillegg en oversikt over hvordan du kan lese av verdiene fra Stata. Dette er niende semester jeg produserer

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 23 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning