Caseløsning for eksamenscase i MET3590, høst 2021 (eksamen 09.12.2021). I dette dokumentet finner du forklaringer til oppgavene som løses, sammen med kommandoer og resultater fra Stata. Dette er ellevte semester jeg produserer caseløsning i dette faget, og de har foreløpig vært helt uten feil. Likevel anbefaler jeg, som alltid, at løsningen brukes som en veiledning til å produsere en egen løsning. Helt til slutt i dokumentet finner du en oversikt over hvordan du kan lese av verdiene fra Stata.

Forhåndsvisning

4 av totalt 20 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning