Caseløsning for eksamenscase i MET3590, høst 2023 (eksamen 11.12.2023). I dette dokumentet finner du forklaringer til oppgavene som løses, sammen med kommandoer og resultater fra Stata. Dette er femtende semester jeg produserer caseløsning i dette faget, og de har foreløpig vært helt uten feil. Likevel anbefaler jeg, som alltid, at løsningen brukes som en veiledning til å produsere en egen løsning. Helt til slutt i dokumentet finner du en oversikt over hvordan du kan lese av verdiene

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 25 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning