Dokumenter er først og fremst oversatt fra den engelske pensumboken til norsk, ettersom eksamen er på norsk!
Dokumentet inneholder besvarelse på alle kunnskapsmålene i faget i kronologisk rekkefølge, kapittel for kapittel. Dokumentet fungerer bra til å pugge på eksamen, ettersom alt eksamensrelevant stoff er beskrevet innenfor læringsmålene.

Innholder besvarelse på læringsmålene innenfor:
Kap. 1-2 Introduksjon til Forbrukeratferd
Kap. 3 Segmentering
Kap.4

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 70 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning