Eksamensbesvarelse fra vår 2021 i Pedagogikk og elevkunnskap 1, emne 1. Oppgavebesvarelsen inneholder 2 deloppgaver hvor den ene handler om motivasjon og mestring, mens den andre handler om klasseledelse. Jeg fikk B på denne besvarelsen. Dette var skriftlig hjemmeeksamen.

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning