Denne eksamenen ble vurdert som bestått, på bakgrunn av følgende eksamensspørsmål: Langsvar: 1) Gjøre rede for kognitiv rehabilitering ved hjerneslag og/eller mentale helselidelser. Drøft fordeler og begrensninger ved kognitiv rehabilitering. Kortsvar: 1) Hvordan brukes WISC-testene i en nevropsykologisk undersøkelse? 2) Gjør rede for ulike former for demens.

Forhåndsvisning

1 av totalt 5 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning