A-besvarelse i internkontroll og revisjon høsten 2022 hos NHH.