Oppgaven gjaldt sentrale spørsmål og vurderinger i kontraktsretten. Besvarelsen inneholder blant annet drøftelse av opplysningsplikt, heving ex nunc, prisavslag, avbestilling og kontraktsrevisjon.

Forhåndsvisning

4 av totalt 23 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning