Dette er en B besvarelse i faget ELE3743 - Personlig økonomi fra våren 2020. I dokumentet får du en god oversikt over hvordan å besvare juridiske spørsmål og oppsett for å gi en god besvarelse i personlig økonomi. Oppgave 3 er derimot feil og det som trekker oppgaven ned fra en A til en B. Her glemmer jeg å ta hensyn til skjevdelingen. Og får derfor feil svar, oppsettet og retten av lovbestemmelsene i oppgave 3 er derimot riktig og av god kvalitet.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning