Arket er delt opp i flere deler: Del 1 viser deg alle hjemlene som er relevante med gode forklaringer Del 2 viser deg ALT du har trenger å vite om skatterett, hvordan du regner ut skatt, hvilken hjemler for f.eks eiendomsskatt, gevinstskatt, fradragsberettiget av tap, konsesjon, odel, landbrukseiendommer Del 3 Er tidligere eksamensoppgaveløsninger som viser deg ALLE hjemlene med gode forklaringer.

Forhåndsvisning

6 av totalt 85 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning