Dokumentet inneholder min besvarelse av eksamen i Formuerett høsten 2023 + oppgaveteksten. Fikk A på eksamen. Formuerett var et 15stp fag dette semesteret, og inneholdt elementer av Panterett, Konkursrett og Dynamisk Tingsrett/Tredjemannsproblemer. I tillegg hadde vi undervisning i rekonstruksjon.

Oppgavene på eksamen var en praktikum del 1, en delvis praktikum/teori del 2 og teori del 3. Alle telte like mye og vi hadde 6 timer.

Jeg håper at dokumentet kan vise litt hvordan en

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 27 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning