Svært oversiktlige notater fra hele pensum i Makroøkonomi (ECON130), med innholdsfortegnelse. Notatene er delt inn etter kapitlene 1 - 16 i Steinar Holdens bok Makroøkonomi, men også forelesningsnotater og enkelte illustrasjoner er inkludert der de passer inn blant disse kapitlene. At de er delt inn etter kapitler gjør notatene veldig oversiktlige. I notatene finner du definisjoner på omtrent alle begreper man lærer, samt grundige forklaringer og illustrasjoner av IS-PK-RR-modellen, for

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 39 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning