I dette dokumentet har jeg sammenfattet de 6 situasjonene vi opererer med i dette faget, og hvordan de påvirker verdien av selskapet. I hvert av tilfellene ser vi for oss et forventet overskudd før renter og skatt: E(OFRS) = 1000 Vi forutsetter at alt overskudd betales som utbytte, og ser hvordan E(OFRS) fordeles på eiere, kreditorer og staten. Sammendraget er veldig nyttig når man løser oppgaver og eksamenssett for å vite hvilke sammenhenger vi skal bruke i de forskjellige skattesituasjonene.

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning