Eksamensbesvarelse på skoleeksamen i HIS3410 Bedriften Høst 2018. Karakter B.

Svarer på følgende spørsmål:

LANGSVARSOPPGAVE
1) Gjør rede for Joseph A. Schumpeters tenkning om innovasjon. Drøft hvilken rolle innovasjon kan spille for økonomisk vekst.

KORTSVARSOPPGAVER
2.1) Hva menes med at aksjer er omsettelige? Nevn gjerne det historiske opphavet, og følgene av dette.
2.2) Hva menes med begrepet vertikal integrering, som kjennetegner den andre industrielle

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 7 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning