Oppgaven inneholder enkelte språkfeil og henvisningsfeil (de 5 siste populærnavn på dommene henviser til feil Rt.- referanse) i referanselisten. Deler av oppgaven har vært gjennomgått på semesteroppgave-forelesningen.

Forhåndsvisning

4 av totalt 20 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning