Dokumentet inneholder forelesningsnotater fra 2022 og notater til pensumboken: "Etikk og bærekraft" av Øyvind Kvalnes.

Forhåndsvisning

6 av totalt 33 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning