Dokumentet inneholder en domssamling med sentrale dommer innenfor hvert enkelt tema i faget JUS124 Tingsrett, slik dette undervises ved UiB. Dette omfatter dommer om eiendomsgrenser, strandrett, sameie, servitutter, hevd, naborett og allemannsretten.

Forhåndsvisning

4 av totalt 19 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning