Kortfattet eksamensrelevant notat for JUS124 Tingsrett skrevet høsten 2016. Sentrale dommer nevnes, og dokumentet er forholdsvis skrevet praktikumsbasert med blikk på de sentrale temaene innenfor tingsrettsfaget.

Forhåndsvisning

2 av totalt 18 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning